Diensten

Brink Bedrijfsverzekeringen

Portefeuilleanalyse & second opinion

Een brede beoordeling van premie, eigen risico, condities en voorwaarden van uw bestaande verzekeringscontracten op toereikendheid en marktconformiteit is een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. De uitkomsten van onze beoordelingen leiden bijna altijd tot directe kostenbesparingen en een effectieve verzekeringsportefeuille.

Portefeuillebeheer

Uw verzekeringsportefeuille wordt actief door ons beheerd. Wij verzorgen en bewaken de administratieve en financiële afhandeling van uw verzekeringscontracten, zien toe op een snelle en correcte verwerking van offertes, aanvragen, mutaties en prolongaties en bevorderen de snelle regeling en uitbetaling van een eventuele schade door verzekeraars