Privacy Statement

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en/of die wij voor onze diensten ontvangen.

Onze dienstverlening

Wij geven advies over:

 • Verzekeringen
 • Pensioen

Dat advies baseren wij op de wensen en behoeften van onze klanten. Ook helpen wij onze klanten bij het aangaan en onderhoud van verzekeringen en pensioen.

Voor een persoonlijk advies gaan wij met u in gesprek. Daarbij stellen wij u vragen. Deze vragen gaan over bijvoorbeeld:

 • uw kennis van geldzaken,
 • uw financiële situatie,
 • uw wensen en behoeften en
 • uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen.

Uw persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening gebruiken wij gegevens van en over u. Die gegevens zijn uw naam, adres, inkomen of andere gegevens. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij (en/of andere partijen) met uw gegevens omgaan.

 1. Waarom hebben wij uw gegevens nodig
 2. Beveiliging
 3. Uw rechten
 4. Bewaartermijn
 5. Nieuwsbrief en contactformulier
 6. Websites van derden
 7. Onze contactgegevens

1. Waarom hebben wij uw gegevens nodig

Wij vragen uw persoonsgegevens als u diensten of producten van ons afneemt. Bijvoorbeeld voor een advies of een verzekering. Wij gebruiken die persoonsgegevens als u een overeenkomst met ons sluit of als wij een overeenkomst voor u uitvoeren. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om onze dienstverlening aan u te verbeteren en de relatie met u te versterken.

Voor een advies of een bemiddeling nemen wij contact op met andere bedrijven of instanties. Dat zijn o.a.: verzekeraars, serviceproviders, expertisebureaus en/of arbeidsdeskundigen. Zij hebben vaak persoonlijke gegevens van u nodig:

 • om een offerte uit te brengen,
 • om een overeenkomst (verzekering, pensioen) met u te sluiten,
 • om een overeenkomst uit te voeren.
 • Verzekeraars, serviceproviders hebben uw gegevens nodig om een offerte op te stellen en een overeenkomst uit te voeren.
 • Expertisebureaus gebruiken bijvoorbeeld uw contactgegevens en woongegevens om de waarde van uw woning te kunnen taxeren.
 • Arbeidsdeskundigen gebruiken uw contactgegevens om bij een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u op te nemen.

Als u ons opdracht geeft een offerte aan te vragen of te bemiddelen, geven wij persoonsgegevens van u door aan de betreffende instelling. Het gaat alleen om gegevens die echt nodig zijn om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten.

2. Beveiliging

Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom beschermen wij die gegevens. Hiervoor gebruiken wij technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Met deze maatregelen verkleinen wij het risico dat de gegevens verkeerd worden gebruikt. Wij willen hiermee verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de gegevens voorkomen. De veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit: firewalls (hardware en/of software om de computer te beveiligen), encryptie van gegevens (coderen of versleutelen) en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, neem dan contact met ons op.

3 Uw rechten

Als u klant bent of een andere relatie met ons heeft, kunt u ons via info@brinkverzekeringen.nl vragen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Als blijkt dat er fouten staan in die gegevens, dan kunt u ons per mail vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Als u geen informatie van ons wilt over onze producten en diensten, dan kunt u dit via info@brinkverzekeringen.nl doorgeven. U krijgt dan geen informatie of nieuwsberichten meer van ons.

Heeft u bezwaren tegen de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens? Laat het ons weten. Bent u niet tevreden met de manier waarop wij op uw vraag of klacht reageren? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Zodra een verzekering of pensioen stopt, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij hiervoor van u hebben ontvangen. Dit gebeurt uiterlijk vijf jaar na het einde van een verzekering of pensioen.

5. Contactformulier

Mochten wij in de toekomst nieuwsbrieven gaan versturen waarmee wij klanten en geïnteresseerden informeren over onze diensten en over relevante geldzaken, zullen wij daarvoor uw e-mailadres gaan gebruiken.  In de nieuwsbrief zal dan een link komen te staan, waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt dan definitief verwijderd.

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt. Dat doen wij zolang dat nodig is voor de beantwoording van uw vragen of de afhandeling van een dossier. Daarna worden uw gegevens definitief verwijderd.

6. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met onze website zijn verbonden. Hoe deze externe bedrijven met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u lezen in de privacyverklaring op deze websites.

7. Contactgegevens

Heeft u vragen over de manier waarop wij met gegevens omgaan? Neem dan contact op met ons kantoor:

Brink Bedrijfsverzekeringen
Weerdingerstraat 84C Emmen
Telefoonnummer: 0591-616000
E-mailadres: info@brinkverzekeringen.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring tussentijds aanpassen. U vindt op onze website www.brinkbedrijfsverzekeringen.nl – steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.

Cookies

Brink Bedrijfsverzekeringen gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Brink Bedrijfsverzekeringen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.

Google Analytics

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Brink Bedrijfsverzekeringen gebruik van Google Analytics. Aan de hand van de gegevens die met analytics cookies worden verzameld, kan Brink Bedrijfsverzekeringen aanpassingen in de website en/of haar dienstverlening doorvoeren. Er worden meerdere cookies geplaatst, er zijn meerdere bewaartermijnen.

Toelichting: Google Analytics plaatst tijdelijke en permanente cookies op uw apparaat. Deze cookies registeren uw gebruik van de website. Deze gegevens worden vervolgens door Google verwerkt en de resultaten hiervan worden aan Brink Bedrijfsverzekeringen verstrekt. Hiermee krijgt Brink Bedrijfsverzekeringen inzicht in de wijze waarop u de website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is of wanneer zij andere partijen inschakelen om namens hen de informatie te verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere diensten van Google.

Let op: De analyticsdiensten zijn privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat er een bewerkersovereenkomst is afgesloten met Google, dat het laatste octet van het IP-adres in Google-Analytics is afgeschermd en dat Google de verkregen informatie niet voor andere Google-diensten mag gebruiken.

Op onze website kunnen wij u vragen gegevens in te vullen. Dit doen wij om uw vraag te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een dienst of service. Wij delen deze gegevens alleen met verzekeraars en banken waarvoor de door uw gegeven informatie relevant is.